Zarząd

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aktywnie w Pniewach – Joanna Świder-Królikiewicz

Zastępca Prezesa – Anna Woźniczka

Sekretarz – Karolina Kuczyńska

Skarbnik – Magdalena Giel

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Błażej Rojewski

Członek Komisji Rewizyjnej – Agnieszka Rojewska

Członek Komisji Rewizyjnej – Aleksandra Cioch