Zarząd

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Aktywnie w Pniewach – Joanna Robak

Zastępca Prezesa – Karolina Kuczyńska

Sekretarz – Arkadiusz Robak

Skarbnik – Anna Woźniczka

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej – Aleksandra Cioch-Biniaś

Członek Komisji Rewizyjnej – Kamil Pertek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.